ติดต่อเรา

Share

directordirect

บริษัทไทยโซนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
4/1 อาคารไพลิน 2 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2983-8007, 0-2983-9991
โทรสาร : 0-2983-8007

THAISONIC INTERNATIONAL CO.,LTD.
4/1 P2 Building Muengthongtani Changwatana Rd. Bangpood Parkkred Nonthaburi 11120, Thailand
Telephone : +66 (0) 2983-8007 , +66 (0) 2983-9991
Fax : +66 (0) 2983-8007

emailcontact