รับสมัครพนักงาน

Share

บริษัทไทยโซนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ทีมีความตั้งใจ ในการทำงานอย่างแท้จริง โดยไม่จำกัดคุณสมบัติ และประสบการณ์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ทุพลภาพได้มีโอกาสในการทำงานเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกสถาบัน
สนใจกรุณาติดต่อ humanresource@thaisonic.com

บริษัทไทยโซนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (www.thaisonic.com) บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ กำลังขยายกิจการ และต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่การตลาด / ฝ่ายขาย : รับผิดชอบการขายสินค้าไอที และ บริการสารสนเทศ
  1. เงินเดือน + คอมมิชชั่น ตามความสามารถ
  2. ประกันชีวิต, ประกันสังคม
  3. วันหยุด, วันลา ตามกฎหมาย
 2. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ : รับผิดชอบงานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
  (สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ ได้)

  1. เงินเดือน + คอมมิชชั่น ตามความสามารถ
  2. ประกันชีวิต, ประกันสังคม
  3. วันหยุด, วันลา ตามกฎหมาย
  4. ค่าน้ำมัน,ค่าเดินทาง

คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับทุกตำแหน่งงาน

 1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี
 2. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานได้ดี
 3. บุคลิคดี มีมารยาท
 4. ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 2. สำเนาหลักฐานเฉพาะบุคคล
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการทำงาน (ประวัติการทำงาน – ถ้ามี)
 4. สำเนาหลักฐานการฝึกอบรม (ประวัติการฝึกอบรม – ถ้ามี)
 5. รูปถ่าย 1″ จำนวน 2 รูป

หรือส่งประวัติและผลงานของท่าน พร้อมตำแหน่งงานที่สนใจ มายัง humanresource@thaisonic.com