ช่องทางชำระเงิน

Share

บจก.ไทยโซนิคอินเตอร์เนชั่นแนล กำหนดช่องทางการชำระเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ดังนี้

 1. ชำระโดยเช็ค สั่งจ่าย “บริษัทไทยโซนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด” จัดส่งทางไปรษณีย์ มายัง
  mailaddress*การชำระโดยเช็ค จะสมบูรณ์เมื่อทางบริษัทสามารถขึ้นเงินเช็คได้ตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว
  บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้า เมื่อเช็คสามารถขึ้นเงินได้ตามจำนวนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดส่งสินค้าล่าช้า
 2. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  bank
  หลังจากชำระแล้ว Fax Pay-in Slip หรือ หลักฐานการชำระเงินได้ที่ 029838007
 3. ชำระโดยบัตรเครดิต
  paypal
  สำหรับช่องทางการชำระผ่านบัตรเครดิต กรุณาสอบถามที่ 0969744470 หรือ 0818563991

การยืนยันการชำระเงินสามารถยืนยันได้ หลากหลายช่องทาง

 1. อีเมล์ info@thaisonic.com
 2. โทรสาร 029838007
 3. Line ID : 0818563991

  หากไม่ได้รับความสะดวกใดๆ กรุณาติดต่อ 0818563991