บริการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Share

ทีมงานพร้อมให้การบริการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน สนับสนุนโปรแกรมเดิม หรือ พัฒนาต่อยอดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ เพื่อความคล่องตัวของธุรกิจ

 • การให้คำปรึกษาในการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  บริษัทจัดทีมงานเข้าให้คำปรึกษา ในการคัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์จากความต้องการ ขนาดองค์การ และ ควมพร้อมของบุคลากรเป็นหลัก ทีมงานจะทำงานด้วยความเป็นกลาง และนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร หลังจากจัดหาโปรแกรมได้แล้ว ทีมงานจะคอยให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในช่วงเวลาติดตั้ง (Implementation) จนลูกค้าสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาโปรแกรมใหม่
  ในกรณีที่โปรแกรมที่ลูกค้าต้องการมีความซับซ้อนหรือเฉพาะกิจ ไม่สามารถหาโปรแกรมในท้องตลาดได้ ไทยโซนิคจะจัดทีมวิเคราะห์ระบบ และ โปรแกรมเมอร์ เข้าพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน โดยนักวิเคราะห์ระบบ จะทำหน้าที่ในการเก็บความต้องการของลูกค้า และ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานโปรแกรม และทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งาน
 • การพัฒนาโปรแกรมต่อยอด
  ทีมงานจะทำงานร่วมกับ เจ้าของโปรแกรมเดิม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม และ ดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าภายใต้เงื่อนไข และ ข้อจำกัดของโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
 • งานโปรเจคนักศึกษา
  ทีมงานไทยโซนิค จะทำงานเสมือนเป็นพี่เลี้ยง ในการให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคการเขียนโปรแกรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ด้วยตนเอง (จะไม่รับงานในลักษณะ Turn-key)

นโยบายการให้บริการ :

 1. ไทยโซนิค จะไม่เปิดเผย ข้อมูลใด ๆ ของลูกค้า เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
 2. ไทยโซนิค จะไม่อ้างชื่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

อัตราค่าบริการ : ติดต่อสอบถามได้ที่ info@thaisonic.com