บริการซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศเทศ

Share

ทีมงานซ่อมบำรุงของไทยโซนิค มีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย ที่ครอบคลุมงานซ่อมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น

 1. ลูกค้านำเครื่องมาซ่อมที่ร้าน
  คิดค่าบริการซ่อมทุกอาการ 300 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  ไม่รวมค่าอะไหล่ (ราคามาตรฐาน) รับประกันการซ่อม
 2. เดินทางไปรับเครื่องกลับมาซ่อมและนำส่งคืน
  คิดค่าบริการซ่อมทุกอาการ 300 บาท
  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  ค่าอะไหล่ (ราคามาตรฐาน) และ ค่าเดินทาง (ตามระยะทาง)
  เสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง รับประกันการซ่อม
 3. สัญญาให้บริการ รายเดือน / รายปี
  มีการวางแผนทำ Preventive Maintenance โดยส่งช่างเข้าไป ตรวจเช็คเป็นประจำ
  แก้ไขปัญหาไวรัสและสปายแวร์, ทำความสะอาด, ให้คำแนะนำการใช้งาน, ตรวจเช็คความเรียบร้อย
  ส่งช่างเ้ข้าให้บริการ ณ สถานที่ของลูกค้า ไม่เกินวันถัดไป กรณีเกิดปัญญาฉุกเฉิน
  สำรองอะไหล่ฉุกเฉินระหว่างซ่อม
  แก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ : ติดต่อสอบถามได้ที่ info@thaisonic.com หรือ โทร 0969744470