บริการที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ

Share

ubuntu

งานที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานที่ต้องอาศัยบุคคลและทีมงานที่มีความเข้าใจในด้านพัฒนาการทางเทคโนโลยี การวิเคราะห์ระบบงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทีมที่ปรึกษาของไทยโซนิค ถูกฝึกฝน ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไอที เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานทรัพยากรไอทีในระบบ ลดข้อผิดพลาดและปัญหาที่เกิดจากการใช้งานสารสนเทศ

งาน (Task)
เป้าหมาย (Goals)
 • การศึกษาระบบ (System Analysis)
 • การศึกษาความต้องการ (Requriment Analysis)
 • การศึกษาความเป็นไปได้ (Posibility Analysis)
 • จัดทำโครงการ (Project Proposal)
 • ดำเนินโครงการ (Project Management)
 • ประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ทรัพยากรสารสนเทศในระบบ
 • ลดข้อผิดพลาดและปัญหา ที่เกิดจากการใช้งานสารสนเทศ

รูปแบบการทำงาน : ไทยโซนิคจะจัดที่ปรึกษา (บุคคลหรือทีม) เข้าไปประจำที่สำนักงานของลูกค้า เพื่อศึกษาระบบ และ รับทราบปัญหาและความต้องการต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเข้าไปนำเสนอ โดยเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผล กระทบต่าง ๆ ที่ได้รับการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ

” เราทำงาน ในฐานะ ผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา “

องค์ประกอบความสำเร็จ :

 • เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบ และบริหาร ที่ว่องไว

นโยบายการให้บริการ :

 1. ไทยโซนิค จะไม่เปิดเผย ข้อมูลใด ๆ ของลูกค้า เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
 2. ไทยโซนิค จะไม่อ้างชื่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

อัตราค่าบริการ : ติดต่อสอบถามได้ที่ info@thaisonic.com