Thaisonic Services

Share
 • งานบริการด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร
  มากกว่าเว็บไซต์ เพราะที่นึ่คือ พรีเมี่ยมเว็บไซต์ + ช่องทางการตลาดออนไลน์ + การดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ
 • งานบริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิเคราะห์ระบบงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากร การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ การตรวจสอบและการประเมินผล
 • งานบริการซ่อมบำรุง อุปกรณ์สารสนเทศ ทุกชนิด
  บำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ แจ้งผลการดำเนินงาน นำเสนอช่องทางการบำรุงรักษาเพื่อการตัดสินใจ
 • จำหน่าย ติดตั้ง แนะนำ บำรุงรักษา อุปกรณ์สารสนเทศ
  มากกว่าการจำหน่าย และส่งมอบ เพราะเราติดตั้ง ให้คำแนะนำการใช้งาน แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ ดุแลอุปกรณ์ของท่าน
 • งานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง เพื่อตอบสนองการทำงานขององค์กรอย่างแท้จริง
 • งานบริการถ่ายภาพ
  ทีมช่างภาพมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ยินดีให้บริการ ถ่ายภาพทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บริการภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานบังคับวิทยุ Bird Eye View