ความเข้าใจเกี่ยวกับ Modem/Router

Share

เป็นปัญหาโลกแตกสำหรับ ยุคไอทีเต็มเมือง ทุกคนแสวงหา เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้ให้บริการก็จัดสรรอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน แต่ลืมอธิบายข้อจำกัดการใช้งานไว้ด้วย สำหรับการใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไปคงไม่เป็นปัญหามากนัก เพราะอุปกรณ์เชื่อมต่อมีไม่มาก นับเครื่องคอม มือถือ แท็บเล็ต รวมๆ กันคงไม่น่าเกิน 20 เครื่อง การใช้งานก็เป็นแค่บางช่วงเวลา Modem/Router ที่ผู้ให้บริการจัดสรรมาให้ ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งาน (แบบสีดำ)

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมากขึ้น เจ้า Modem/Router ที่ผู้ให้บริการจัดสรรมาให้ อาจทำงานได้ไม่ดีพอ จำเป็นต้องจัดหา Modem/Router ที่ดีขึ้นมาทดแทน หรืออาจต้องเปลี่ยนฟังก์ชั่นการทำงานของ Modem/Router เดิม ให้เหลือฟังก์ชั่นการทำงานแค่ modem แล้วหาอุปกรณ์ที่เรียกว่า Router มืออาชีพมารองรับการใช้งานแทน (แบบสีเขียว) แบบนี้ modem จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการสื่อสาร (Bridge) ระหว่าง ISP กับ Router ส่วนตัว Router จะทำหน้ากำหนด และค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมให้กับอุปกรณ์ภายในระบบ ง่ายๆ ก็คือ แบ่งงานกันทำให้ชัดเจนไปเลย ระหว่าง Modem กับ router สิ่งที่ได้คือ ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น การจัดการทรัพยากรช่องทางการสื่อสารภายในดีขึ้น และจะดียิ่งขึ้นถ้าได้การจัดการช่องจราจรแบบ QoS หรือ การกำหนดความสำคัญของ Application ก็จะยิ่งทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ iQoS จาก อุปกรณ์ Edimax Router AC1200

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ อาจมีการสำรองช่องทางสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทาง ใช้ Modem มากกว่า 1 ตัวในการติดต่อกับผู้ให้บริการ และเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า load Balance ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ Router แล้ว บางตัวยังสามารถจัดสรรความปลอดภัยภายในองค์กรเป็นกลุ่มๆ ได้อีกด้วย

ดังนั้นการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสื่อสารภายในองค์กร จึงมีความสำคัญมากกว่าแค่ จัดหาอุปกรณ์มาติดตั้ง แล้วใช้งาน … ถ้าหากเรารู้ขีดจำกัดของอุปกรณ์ และความต้องการของผู้ใช้งาน เราก็จะสามารถออกแบบระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้

เรื่องราวยังมีอีกมากไว้มีโอกาสจะลงลึกสำหรับการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสื่อสารภายในองค์กร

หากมีข้อสงสัยประการใด ยินดีให้คำแนะนำนะครับ

นายเต้ย ตัวแสบ
LineID 0818563991

Leave a Reply