การวางแผน และจัดการด้านซอฟท์แวร์ในองค์กร เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

Share

การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นสิ่งควรปฏิบัติ
ความสูญเสียจากการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเมินค่าไม่ได้
ความเสียหายจากความผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นความเสียหายที่หลีกเลี่ยงได้

ในองค์กรที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ เพื่อสนับสนุนการใช้งานต่างๆ ในองค์กรมากมาย ท่านเคยตรวจสอบหรือไม่ว่า ซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งในแต่ละเครื่อง ถูกต้องหรือไม่ !!! ก่อนจะเกิดความเสียหาย กับองค์กร ผมขอเสนอแนวทางการวางแผน และจัดการ ตามขั้นตอนคร่าวๆ ต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบ และ ทำบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องในองค์กร
    (ระบุ ยี่ห้อ รุ่น คุณสมบัติต่างๆ ผู้ดูแล ผู้ใช้งานและบัญชีซอฟท์แวร์ที่อยู่ในเครื่อง)
  2. สรุป ความจำเป็น ในการใช้ซอฟท์แวร์ ประเภท ในแต่ละแผนก
  3. คัดเลือก ซอฟท์แวร์ ที่ใช้เป็นมาตรฐาน สำหรับองค์กร และประกาศเป็นข้อตกลงร่วมกัน
  4. จัดหา ใบอนุญาต การใช้ซอฟท์แวร์ ที่ถูกต้อง
  5. อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึง ความสำคัญ ของการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
  6. ตรวจสอบ และ ประเมิน ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งหมดนี้ เพื่อให้องค์กรของท่าน ปลอดภัยจากความเสียหายจากความผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไทยโซนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ยินดีให้คำปรึกษา ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ท่านดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย ไร้กังวล
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0969744470 หรือ 0818563991

Leave a Reply