Kaspersky Internet Security

Share

การปกป้องพรีเมียมสำหรับ PC

kis-2016-174-246

  • ปกป้องจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต
  • ปกป้องความเป็นส่วนตัวและตัวตนของคุณ
  • รักษาความปลอดภัยธุรกรรมธนาคารและการซื้อสินค้าออนไลน์
  • ปกป้องเด็กจากความเสี่ยงบนอินเทอร์เน็ต
  • ปกป้องโดยไม่ทำให้คุณทำงานช้าลง
  • จัดการความปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

ราคา
Kaspersky Internet Security 2016 (1PC)
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 1PCs/1Year  ราคา 790 บาท
Kaspersky Internet Security 2016 (3PCs)
Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 3PCs/1Year ราคา 1590 บาท

http://www.kaspersky.co.th/home-security/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ
โทรศัพท์ 0969744470,0818563991
อีเมล์ info@thaisonic.com
Line ID : 0818563991

Leave a Reply